Dofinansowanie   z Unii Europejskiej

Realizacja projektów 

Pragnę poinformować, iż Przedszkole "Zielony Zakątek" uzyskało dofinansowanie dla projektu pt.:

Wyrównywanie deficytów rozwojowych i edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu ‘Zielony Zakątek’

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja Przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej odpowiadającej na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim, poprzez dostosowanie 9 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu "Zielony Zakątek" w Czerlejnku (woj. wielkopolskie, obszar wiejski) do potrzeb 9 dzieci (2K,7M) z niepełnosprawnościami pod kątem konkretnej niepełnosprawności i dzieci oraz organizacje dla nich zajęć dodatkowych wyrównujących zdiagnozowane deficyty, w okresie od 01.03.2020 do 31.08.2021.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Dostosowanie przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

2. Realizacja dodatkowej oferty zajęć wyrównujących deficyty dzieci z niepełnosprawnościami od 01.09.2020 do 28.02.2021

3. Realizacja dodatkowej oferty zajęć wyrównujących deficyty dzieciz niepełnosprawnościami w okresie od 01.03.2021 do 31.08.2021

 

Wartość projektu: 204 973,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 174 227,73 zł

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń

Nasze Przedszkole zostało uhonorowane dofinansowaniem na koszty kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców, pozyskanym ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jest to zaszczytne wyróżnienie, które pozwoli nam jeszcze bardziej wzmocnić naszą kadrę oraz podnieść jakość naszych usług.

Jednym z głównych priorytetów naszej placówki jest ciągłe dążenie do doskonalenia się oraz zapewnienie jak najwyższego standardu edukacji i opieki dzieciom. Dlatego też, dzięki tym środkom, nasza kadra będzie miała możliwość uczestnictwa w dwóch wysokiej jakości szkoleniach, skupiających się na różnych aspektach działalności edukacyjnej oraz rozwijaniu własnych umiejętności i potencjału.

Poprzez te szkolenia, nasz zespół będzie mógł pogłębić swoją wiedzę oraz doskonalić umiejętności w obszarach kluczowych dla naszej działalności. Nie tylko pozwoli nam to lepiej zrozumieć potrzeby dzieci i ich rodziców, lecz także umożliwi dostarczenie jeszcze bardziej dopasowanych i efektywnych form edukacji oraz wsparcia rozwoju dzieci.

Jesteśmy przekonani, że dzięki zdobytym podczas szkoleń kompetencjom, nasze Przedszkole będzie mogło jeszcze bardziej efektywnie i profesjonalnie realizować swoje cele i misję. Dzięki wsparciu Krajowego Funduszu Szkoleniowego, możemy kontynuować naszą misję dostarczania najlepszych możliwych doświadczeń edukacyjnych dla naszych najmłodszych podopiecznych oraz ich rodzin.

Kontakt telefoniczny: 609 474 012

Kontakt

Logo Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi "Zielony Zakątek" w Czerlejnku.

Śledź nas

Menu

Niepubliczne Przedszkole 

z Oddziałami

Integracyjnymi  

„Zielony Zakątek”

ul. Jesionowa 17 

62-025 Czerlejnko