O naszym przedszkolu


 

 

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

  „Zielony Zakątek”

  w Czerlejnku

 

Naszą pasją są wycieczki
Naszą pasją są wycieczki

 

 

  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi  "Zielony Zakątek" mieści się w Czerlejnku przy ulicy Jesionowej 17.

 

  • Budynek przedszkola dostosowany jest do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Przedszkole przystosowane jest do pobytu w nim dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.
  • Otoczone jest dużym ogrodem, w którym znajdują się place zabaw dla dzieci.
  • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
  • Szeroka oferta wychowawczo-edukacyjna w ramach działalności przedszkola:

- zajęcia dydaktyczne,

- zajęcia opiekuńczo–wychowawcze,

- zajęcia z języka angielskiego,

- zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,

- zajęcia prowadzone Metodą Weroniki Sherborne,

- zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu,

- zajęcia z wykorzystaniem elementów Integracji Sensorycznej,

- zajęcia Sensoplastyka®

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- zajęcia rewalidacyjne,

- zajęcia z rytmiki,

- zajęcia z logopedii,

- ćwiczenia korekcyjne,
- zajęcia artystyczne,
- wycieczki.

  • Praca ze specjalistami gwarantuje fachowość i efektywność prowadzonych zajęć.

 

Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości.

   

Zajęcia Sensoplastyka®
Zajęcia Sensoplastyka®

 

 

„Zielony Zakątek”
Czerlejnko, ul. Jesionowa 17

62-025 Kostrzyn

 

Email:  przedszkole_zakatek@wp.pl

Tel. 609 474 012 lub 603 885 281

 

 

 

 

 Zapraszamy !

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment strony ani tekst, nie może zostać wykorzystany bez zgody Właściciela domeny.