Dofinansowanie z Unii Europejskiej


Pragnę poinformować, iż Przedszkole "Zielony Zakątek" uzyskało dofinansowanie dla projektu pt.:

Wyrównywanie deficytów rozwojowych i edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami
w Przedszkolu ‘Zielony Zakątek’

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja Przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej odpowiadającej na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim, poprzez dostosowanie 9 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu "Zielony Zakątek" w Czerlejnku (woj. wielkopolskie, obszar wiejski) do potrzeb 9 dzieci (2K,7M) z niepełnosprawnościami pod kątem konkretnej niepełnosprawności i dzieci oraz organizacje dla nich zajęć dodatkowych wyrównujących zdiagnozowane deficyty, w okresie od 01.03.2020 do 31.08.2021.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Dostosowanie przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
2. Realizacja dodatkowej oferty zajęć wyrównujących deficyty dzieci
z niepełnosprawnościami od 01.09.2020 do 28.02.2021
3. Realizacja dodatkowej oferty zajęć wyrównujących deficyty dzieci
z niepełnosprawnościami w okresie od 01.03.2021 do 31.08.2021

Wartość projektu: 204 973,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 174 227,73 zł

[pobierz] 0.1 MB dofinansowanie-z-unii-europejskiej

 

 

[pobierz] 0.2 MB plakat-poziom